Aurkezpena:

Haur eta Lehen Hezkuntzako zortzi eskola publiko dago Getxoko herrian, horietako bat Andra Mari izanik. Udalerriaren iparraldean dago kokatuta, Getxoko Andra Mari delako auzoan. Haren eragin eremua Sopela eta Berangoko herrien mugakidea da alde batean, eta Getxoko Bidezabal kaleak bereizten du, bestalde, gure eremua herriko beste eskolenetatik.


Gure ikaslegoaren gehiengoa Getxotik dator baina badaude inguruko herrietatik etortzen diren ikasleak ere, B ereduan batez ere. Oro har, gure ikaslegoaren maila sozioekonomikoa ertain hartua dela esan dezakegu.

 

  Bi eraikin multzok osatzen dute eskola-azpiegitura: nagusiak, Punta Galearaino iristen den Santa Marina Haitza kalean kokatuta, Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urteko haurrak biltzen ditu; bai eta Lehen Hezkuntza osoa eta gune administratibo eta pedagogiko gehienak ere. Hala, ohiko ikasgelez gain liburutegiak, antzokia, musika, irratia, informatika eta psikomotrizitate gelak daude bertan. Eraikin hau behinolako “Miguel de Unamuno” ikastetxe pribatuaren osagarria da, berau 1981. urtean publiko bihurtu zena. Urte batzuk geroago, polikiroldegi bat egin zen hortik hurbil, beste eraikinaren aurre-aurre, eskola-kideek zein herriko kirol taldeek erabiltzeko.

Bigarrena, Saratxaga izenekoa, izen bereko auzoan dago, eskolaren eraikin nagusitik kilometro eskas batera eta Azkorri hondartzarako bidean. Aspaldiko auzo eskola batek, eta abaraska formako beste batek osatzen dute multzo hori. Haur Hezkuntzako 2 eta 3 urteko haurrak biltzen dira bertan.

Seiehun bat ikasle ditu ikastetxeak, berrogeita hamar inguru irakasle eta hogeita hamar bat langile ez irakasle (atezain, autobus-zaindari, jantokiko arduradunak eta abar). Hiru lerrotan banatzen dira ikasleak, hots, hiru talde ikasmaila bakoitzean, salbuespenak salbuespen. Horietako bi talde D eredukoak dira, eta gainerakoa, berriz, B eredukoa.

Getxoko hiri-eremu nagusietatik urruti samar kokatuta, beharrezko egiten da, gehien-gehienetan, zerbitzu osagarriak erabiltzea. Hau honela, ikasle gehienak (ehuneko 90tik gora) dira jantokiko erabiltzaile; eta antzeko kopurua garraioa dela eta. Lagungarri izanagatik ere, garraioak eta jantokiak konplexuago bihurtzen dute nabarmenki eskola-antolamendua; bai kudeaketan, bai zerbitzu horiei loturik suertatzen diren arazoak kontuan izanik.

Bulegaririk ez egonik, zuzendari-taldeak hartzen du bere gain kudeaketa-lan oro. Hala, aspaldian harturiko erabaki bati jarraiki talde horren hiru partaideek ez dute klaserik ematen. Honez gain, dena den, Klaustroak eta Eskola-Kontseiluak behar den beste maiztasunez biltzen dira, berez dagozkien zeregin eta eskumenen jabe eginik.  
 
Guraso Elkarteak, “Apyma Etorkizuna” izenez ezagunak, berrehun bat kide ditu  ikasleen gurasoen artean. Besteak beste, ikasturte bukaerako jaiaren eta eskola-orduz kanpoko ekintzen antolaketaz arduratzen da, azken horietan handia izanik ikasleen partaidetza. Mendi Talde bat ere dago eskolan,  irteeren antolatzaile.

Indarrean dagoen curriculum-proiektuaren arabera, matematika gaian soilik egiten da bereizketarik  “B” eta “D” hizkuntza-ereduen artean; eta hau Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloetan. Gainera, indar handia egiten da eleaniztasuna bultzatzeko, era horretan Ingelesa erabiliz komunikazio-hizkuntza gisa zenbait ikasgairen irakaskuntzan.


Arlo pedagogikoko proiektu eta esperientzia askotan da gure eskola partaide, hala nola konstruktibismoa, eskola-irratia, eskola-orduz kanpoko liburutegi-zerbitzua, Kalitatearen etengabeko hobekuntza, Hizkuntza-Normalkuntza, IKT eta abar.

Gure eremutik hurbil-hurbil egonik, Bigarren Hezkuntzako Aixerrota Institutura pasatzen dira gure ikasle gehienak Lehen Hezkuntza bukatutakoan, zona bereko beste zenbait eskoletakoekin batera.  

Oro har, esan dezakegu azken urteotan aurrerapen handiak egin direla gure ikastetxean alderdi askotan, esate baterako azpiegituraren hobekuntzan, barne-antolaketan, pedagogia-proiektuen garapenean edota irakaskuntza-sisteman sortzen diren hobekuntzak egokitzeko lanetan. Era berean, eskola-komunitatea, neurri handi batean, gure funtzionamenduarekin pozik dagoela esan dezakegu, behin baino gehiagotan komunitateko partaide askok adierazi duten bezalaxe.

 


Historia:

Hiru elementu desberdin aipatu behar da, egun Andra Mari izenez ezagutzen den ikastetxearen sorrera nolakoa izan den jakiteko:

 • “Colegio Nacional Santa Maria de Getxo” izenekoa. Getxoko Maidagan kalean kokaturiko eraikin zaharrean zuen egoitza, gaur Geroa ikastolako osagarria dena.
 • Saratxagako auzo-eskola. Primo de Rivera jeneralaren diktadura garaian egina, Saratxagako auzoaren zerbitzurako eraiki zen, auzo hori nekazaria zen garaian, alegia. 1970ko “Ley General de Educación” delakoaren ondorioz heziketa sisteman izandako birmoldaketari loturik, Saratxagako eskola lehen aipaturiko “Santa Maria de Getxo” Kolegio Nazionalaren Haur Hezkuntzako osagarria izatera pasatu zen. Hala, lehengo auzo-eskola zenaren ondoan abaraska moduko beste eraikin bat egin zen, garai hartan Haur Hezkuntzarako modan ziren horietakoa.
 • “Colegio Miguel de Unamuno” zeritzan ikastetxe pribatua. 1975. urtean eraikia, unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-etapa guztiak bilduko zituen, egungo beste ikastetxe pribatu handirekin suertatzen denaren antzera. Dena den, urte batzuk geroago izan zituzten arazo ekonomiko larriak direla eta, porrot egin zuen, eta, ondorioz, garaiko Hezkuntza-Ministeritza egin zen haren jabe salmenta baten bidez. Bukaturik zegoen eraikina, zaharrena beraz, oraingo Andra Mari Ikastetxeko eraikin nagusia izatera pasatu zen. Eraikuntza bukatu barik zegoen aldea, berriz, oraingo Aixerrota Institutu bihurtu zen urte batzuk geroago, Ministerioren ardurapean jadanik eraikuntza-lanak bukatu ondoren.


Hau guztia jakin ondoren, esan dezakegu, beraz, Andra Mari Ikastetxearen historia 1981. urtean hasi dela, aipatu elementu horien guztien batura egin eta gero. Eskolaren deskribapenean zehazten da, aurrekoari loturik, zen eremu betetzen duen gaur egun, bai azpiegituran, bai eragin-eremu geografikoan ere. Kepa Camiña irakaslea zen orduan eskolako zuzendaria, eta garai berean hartu zen, besteak beste, sortu berria zen hura “Andra Mari” izenez ezagutzeko erabakia; aurreko tradizioari muzin egin gabe izaera euskalduna nabarmentzeko asmoz.

Sobera ezagunak dira gure Hezkuntza-Sistema publikoak garai hartatik hona jasandako aldaketak eta bizi izandako gertaerak: heziketaren alorrean Eusko Jaurlaritzak bere gain harturiko eskumenak; euskalduntze-prozesua; pedagogian, metodologian eta teknologian izandako berrikuntzak; eskola eta hezkuntza-sistema osoaren barne-antolamenduri begira sorturiko legeak eta eragindako aldaketak... horiek guztiek, suposa daitekeenez, izan dute eraginik gure ikastetxearen gainean, beste askotan suertatu bezalaxe. Esan beharra dago, dena den, tradizioa izan dela gurean berrikuntzen aldeko jarrera erakustea, beroriek edozelakoak direlarik ere. Goian aipaturiko aldaketa horietan guztietan, beste askoren artetan, halaxe suertatu da; eta Andra Mari ikastetxeak egun duen nortasuna, neurri handi batean, horien ondorio zuzena dela esan daiteke.

    Hala, honako gertaera hauek aipa ditzakegu aurrean esandako guztiari lotuta, Andra Mari Ikastetxearen azken urteotako historian bereziki esanguratsu:

 • 1981-1995 urte artean: Hizkuntza-ereduen aldaketa progresiboa, beti ere euskalduntze-prozesuan aurrera pausuak ematearen alde.
 • 1991. urtean: APYMA-Etorkizuna guraso elkartearen sorrera. Eskolan izandako bigarrena da; aurrean izandako beste baten ordezkapena era gradualean hartu duena. Horren ondorio zuzena izan da, esate baterako, eskola-orduz kanpo ekintzak euskaraz eskaintzen hastea.
 • 1990-95 urteen bitartean: Barne-antolamenduan aldaketa esanguratsuak: AIA eta ICP osatu, zuzendari-taldea antolatu oraingo eran, ziklo-koordinatzaile zein beste irakasle batzuek osaturiko Pedagogia-Batzordea sortu eta eratu, eta abar.
 • 1997. urtean: LOGSE-k zehazturiko Hizkuntza-sistemaren eraketa berriaren arabera, DBH sortzeak aldaketa nabariak eragin zituen gurean; bai pedagogia-proiektuaren aldetik (goiko bi ikasmailetako ikasle-multzoa gure  eremutik kanpo geratuko zen, institutuen ardurapeko izatera pasatzeko), bai azpiegituraren alorrean ere (espazio libre gehiago izatea onuragarri suertatu zen oso artean antolatu ezineko zeregin askori ekiteko.
 • 1997. urtetik hona: Proiektu, esperientzia eta zeregin askotan sartu da ikastetxea lanetan, besteak beste konstruktibismoa, eleaniztasuna, hizkuntza-normalkuntza, irratia, Socrates-Comenius, eta abar. Aipagarria da eskola Kalitate Sistema sartu zea eta "Kalitatea Hezkuntzan" agiria lortu zuela. 
 • 2001 urtean, antolakuntza arrazoiak zirela medio, 4 urteko ikasleak Saratxagatik Andra Marira pasatu ziren eta gaur egun, bertan jarraitzen dute.
 • 2013/2014 ikasturtea: Hezkuntza Sailak Gela Egonkor bat zabaltzen du inguruko ikasleentzat.
 • 2014/2015 ikasturtea: Ikasturte honetan Hezkuntza Sailak 2 urteko geletan B eredurik ez eskeintzea erabakitzen du eta ikasturte horretatik aurrea ez da berriro eskeini.
 • Azken urteotan eskola digitalizatzen aritu gara eta agur egun "IKT Eredua" programan maila ertainean aurkitzen gara.